ENERJİ HİZMETLERİ
 

Her türlü yenilenebilir enerji olan, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle-biyogaz, hidrojen enerjisi, enerji ormancılığı ve çöpten, çamurdan elektrik enerjisi gibi fosil olmayan enerji kaynakları ile diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırma, inceleme, planlama ve uygulama projelerinin yapılması. İhtiyacı olan tüketicilere yenilenebilir enerji sistemleri kurulması, montaj hizmetleri, satış ve montaj sonrası servis hizmetleri, işletmeye alınması ve işletilmesi. Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında projelerin hazırlanması, işletilmesi, bakım ve onarımının yapılması. Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirme hizmetlerinin yapılması.

Enerji ve Yenilenebilir Enerji

Enerji piyasasına ilişkin ilgili mevzuatlara uygun olarak, her türlü yer altı ve yer üstü yenilenebilir enerji üretimi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırma, inceleme, planlama ve uygulama projelerinin yapılması. Bulunan yenilenebilir enerji kaynaklarının işletilmesi, üretilmesi, üretilen bu kaynakların, satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satılması. İlgili mevzuatlara uygun olarak, yer kabuğundaki doğal ısı nedeniyle sıcaklığı sürekli olarak bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan, erimiş madde ve gaz içerebilen doğal su, buhar ve gazların araştırılması ve çıkarılması kapsamında, her türlü enerji ve sondaj operasyonlarının yapılması.

STAS Logo.png
Bomak.logo.png

OCS KÜRESEL OPERASYON BÖLGELERİ

boc
soc

OCS ENERJİ SONDAJ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

© 2019 OCS Tarafından tasarlandı. Tüm hakları saklıdır.