Jeotermal enerji

Her türlü jeotermal enerji kaynaklarının aranması, rezervlerinin belirlenmesi, çıkarılması ile işletilmesi kapsamındaki, jeolojik, jeofizik ve hidrojeolojik etütlerin yapılması. Bu hususlarda jeolojik modelleme, her türlü sondaj faaliyetleri, kuyu logu, harita ve raporların hazırlanması. Araştırma, değerlendirme ve uygulamaya ilişkin, mühendislik müşavirlik ve müteahhitlik işlerinin yapılması. İlgili kurum ve kuruluşların mevzuatları uyarınca, yurt içinde ve yurt dışında arama, test, üretim ve benzeri amaçlı her türlü jeotermal sıcak su sondajlarının yapılması. Sondaj faaliyetleri ile ilgili olarak, sondaj yeri ve kuyu başı donanımının hazırlanması, inşaatının yapılması. Sondaj, teçhiz, tecrit, çimentolama, kuyu tamamlama, örnek alma, örneklerin laboratuvar test ve analizlerini, jeofizik kuyu logu, danışmanlık ve benzeri servis hizmetlerinin yapılması. Bu faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşların mevzuatları uyarınca, işletme ruhsatnamelerinin alınması, bu ruhsatlara ait arama, işletme, faaliyet ve terk raporlarının hazırlanması.

STAS Logo.png
Bomak.logo.png

OCS KÜRESEL OPERASYON BÖLGELERİ

boc
soc

OCS ENERJİ SONDAJ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

© 2019 OCS Tarafından tasarlandı. Tüm hakları saklıdır.